Wallpaper #64

Wallpaper #64

Sprite Girl

Sprite Girl
Music N/A - DECO*27, Hatsune Miku (Vocaloid)

Barakamon

Barakamon

به عنوان مجازات مشت زدن به یک خطاط مشهور، خطاط جوان و خوش تیپ، هاندا سیشو، به جزیره ی کوچکی تبعید شده. به عنوان کسی که هرگز بیرون از شهر زندگی نکرده، هانادا باید خودشو با همسایه های گیجش وقف بده. مثلا آدمایی که سوار تراکتور هستن، مهمون های ناخوانده ای که هرگز از در جلوی استفاده نمی کنن، بچه های آزار دهنده ای که از خونش به عنوان یه زمین بازی استفاده میکنن و اینجور چیزا. این پسره ی شهری میتونه با همه ی این مشکلات کنار بیاد؟ اینو توی این جزیره ی احمقانه که پر از اتفاق خنده داره بفهمید!!!